Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Zgłoszenie pobytu czasowego

♦ Prosimy o dostarczenie (NA PONIEDZIAŁEK) formularza do zgłoszenia pobytu czasowego wychowanka w bursie (uzupełniony i podpisany). Formularz oraz wzór jak poprawnie uzupełnić wniosek znajdziecie Państwo poniżej. Formularz uzupełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny wychowanka. Jedynie wychowankowie, którzy ukończyli 18 rok życia uzupełnią i podpisują formularz samodzielnie.

Formularz zgłoszenie pobytu czasowego:

Zgloszenie-pobytu-czasowego-MELDUNEK

Wzór jak wypełnić: