Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Informacje dotyczące roku szkolnego 2022/2023

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W BURSIE

Informujemy, że umowa na rok szkolny 2022/2023 przewiduje ewentualne, dalsze skutki czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym Bursy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych. W takim przypadku nastąpi zwolnienie z opłat za zakwaterowanie za dany miesiąc kalendarzowy – jeżeli czasowe ograniczenie funkcjonowania Bursy dotyczy całego, pełnego miesiąca kalendarzowego oraz całodzienne wyżywienie – za cały okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Bursy.

 

Opłata za wrzesień 2022r. – czesne: 260,00 zł + wyżywienie: 330,00 zł – razem 590,00 zł

 

DANE DO PRZELEWU

Tarnowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

 

UWAGA: W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

przykładowa treść nazwy przelewu: Jan Kowalski, za wrzesień