Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Wypełnij kwestionariusz B - dla osób starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie

Regulamin 2022/2023