Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Opłata za październik 2022r.

Uprzejmie informujemy, iż opłata za miesiąc październik 2022r. wynosi 560 zł. (260 zł czesne + 300 zł wyżywienie).

W przypadku wystąpienia u wychowanków odpisów za wyżywienie za miesiąc wrzesień br. należy w/w płatność odpowiednio pomniejszyć.

Pozdrawiamy

Tarnowska Bursa Szkolna