Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Zawarcie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi nowych wychowanków na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

Unikatowe numery identyfikacyjne wychowanków przyjętych do Tarnowskiej Bursy Szkolnej zostały umieszczone na stronie internetowej.
Rodzicom wychowanków, którzy zostali zakwalifikowani do zamieszkania w Bursie zostanie wysłana umowa przez platformę AUTENTI na oba adresy @-mail (umowy dotrą do Państwa z maila noreply@autenti.eu). Aby umowa była ważna, muszą ją podpisać rodzice/opiekunowie prawni wskazani na kwestionariuszu rekrutacji.

Przed podpisaniem umowy, należy otworzyć dokument, sprawdzić poprawność danych, przeczytać umowę. Jeśli zgadzają się Państwo na warunki podane w umowie należy zaznaczyć na dole OŚWIADCZENIE oraz kliknąć PODPISZ. Podpis elektroniczny jest bezpłatny. Nie trzeba mieć profilu zaufanego, aby podpisać umowę.

Jeśli podane adresy @-mail były poprawne, to umowa będzie znajdować się w folderze Odebrane lub Spam.

Termin podpisania umowy upływa z dniem 04.08.2022.

Prosimy również o dokonanie bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 04.08.2022 na numer konta podany w umowie.