Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023 – na zwolnione miejsca

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dalszym ciągu trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023, na zwolnione miejsca. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji uzupełniającej, które nie wypełniały jeszcze kwestionariusza B, proszone są o jego wypełnienie.

https://tarnowskabursa.pl/rekrutacja-2022-2023/kwestionariusz-b/

Bursa po zweryfikowaniu przesłanego kwestionariusza nadaje unikatowy numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany w kwestionariuszu adres e-mail wychowanka. W przypadku konieczności uzupełnienia kwestionariusza, informacja o tym zostanie przesłana również drogą elektroniczną na wskazane w kwestionariuszu adresy e-mail rodziców/opiekunów.

Tarnowska Bursa Szkolna