Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

WYNIKI REKRUTACJI DLA NOWYCH WYCHOWANKÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę nowych wychowanków przyjętych do naszej bursy na rok szkolny 2024/2025. Informujemy, że zgodnie z regulaminem Tarnowskiej Bursy Szkolnej otwieramy rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2024/2025.
Kwestionariusze osobowe B można składać poprzez stronę internetową Tarnowskiej Bursy Szkolnej – link poniżej:

https://tarnowskabursa.pl/rekrutacja-2024-2025/kwestionariusz-b/

Umowy dla nowych wychowanków, przyjętych do Bursy, zostaną przesłane na wskazane w kwestionariuszu osobowym adresy email rodziców/opiekunów prawnych po 16 lipca br. (tj. po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną szkół listy kandydatów przyjętych), za pośrednictwem dedykowanej platformy Autenti.

Bardzo prosimy o ich podpisanie online do dnia 02 sierpnia br.(podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów). Umowa musi być podpisana przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

Jeżeli zdecydujecie Państwo o rezygnacji z przyznanego miejsca w bursie bardzo prosimy o odrzucenie umowy. Prosimy również o dokonanie do dnia 02 sierpnia br. bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł oraz przesłanie na nasz adres mailowy sekretariat@tarnowskabursa.pl informacji, do której szkoły ostatecznie zostało przyjęte dziecko.

Jednocześnie informujemy, iż wysokość opłat w Bursie w nowym roku szkolnym 2024/2025 w okresie od wrzesień-grudzień 2024r.nie ulega zmianie. Z kolei w okresie styczeń-grudzień 2025r. zmianie ulega wyłącznie stawka żywieniowa dzienna: z 19 zł na 20 zł (w dniach nauki szkolnej). Wysokość czesnego pozostaje bez zmian.

Lista nowych wychowanków, przyjętych do Bursy:

1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B
10B
11B
12B
14B
16B
15B
17B
18B
19B
20B
21B
22B
23B
24B
25B
26B
28B
27B
29B
34B
30B
31B
32B
36B
33B
35B
37B
38B
39B
40B
42B
41B
43B
44B
45B
47B
46B
48B
49B
50B
51B