Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Rekrutacja uzupełniająca do Bursy na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dalszym ciągu trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji uzupełniającej proszone są o jego wypełnienie. Kwestionariusze osobowe B można składać poprzez stronę internetową Tarnowskiej Bursy Szkolnej – link poniżej:

https://tarnowskabursa.pl/rekrutacja-2024-2025/kwestionariusz-b/

Bursa po zweryfikowaniu przesłanego kwestionariusza nadaje unikatowy numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany w kwestionariuszu adres e-mail.

Tarnowska Bursa Szkolna