Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Płatności za marzec 2022r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż płatność za miesiąc marzec br. wynosi łącznie 539 zł (czesne 240 zł + wyżywienie 299 zł).

W przypadku wystąpienia u wychowanków odpisów za wyżywienie za miesiąc luty br. należy w/w płatność odpowiednio pomniejszyć.

DANE DO PRZELEWU 

Tarnowska Bursa Szkolna 

Millenium Bank 

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584 

UWAGA: W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

przykładowa treść nazwy przelewu: Jan Kowalski, za wrzesień 

 

Tarnowska Bursa Szkolna