Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

KOMUNIKAT – PŁATNOŚCI ZA LUTY 2022R.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż od 1 lutego br. wychowankowie którzy nie będą przebywać w Bursie są całkowicie zwolnieni z opłat za czesne i wyżywienie. Wobec powyższego prosimy rodziców tych wychowanków o niedokonywanie płatności za luty 2022 roku.

Z kolei od wychowanków planujących przebywać w Bursie na nauczaniu zdalnym lub w celu odbywania zajęć praktycznych pobierane będą płatności wyłączenie w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim przebywali oni w danym miesiącu w Bursie (przykładowo wychowanek, który przebywał w Bursie połowę miesiąca zapłaci czesne w wysokości 120 złotych + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu). Płatności za luty br. prosimy więc dokonywać na koniec miesiąca, po zweryfikowaniu jej wysokości z pracownikami Bursy.

Prosimy również Państwa o dalsze śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie, odnośnie działalności Bursy, które będą aktualizowane w zależności od dalszych decyzji Rządu RP.

PS. Ponadto informujemy, iż Bursa w niedzielę tj.: 30.01.2022 roku będzie otwarta od godziny 17:00. Przypominamy więc, o przesłaniu informacji na adres @-mail sekretariat@tarnowskabursa.pl DO CZWARTKU 27.01.2022 DO GODZINY 20:00 jeżeli któryś z  wychowanków w okresie od 31.01.2022r. do 27.02.2022r. będzie chciał przebywać w Bursie (np. praktyki, nauczanie zdalne itp.). Jest to związane z zaplanowaniem dla nich posiłków.

Tarnowska Bursa Szkolna