Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

DZIAŁALNOŚĆ BURSY W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO W SZKOŁACH!

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym 14 grudnia 2021r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż Tarnowska Bursa Szkolna będzie funkcjonowała bez ograniczeń przez okres obowiązującego w szkołach ponadpodstawowych zdalnego nauczania tj. od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 5 stycznia 2022r.

Wobec powyższego prosimy o niezwłoczne przekazanie na adres e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl informacji którzy z wychowanków będą przebywać w Bursie w dniach:

– od 19 grudnia 2021r. do 22 grudnia 2021r.

– od 2 stycznia 2022r. do 5 stycznia 2022r.

Jednocześnie informujemy, iż wyjazd wychowanków, którzy będą przebywać w Bursie podczas nauczania zdalnego w szkołach nastąpi 5 stycznia 2022r. (wyjazd do godz. 17.00). Z kolei powrót wychowanków będzie 9 stycznia 2022r. od godz. 17.00.

Ponadto informujemy, iż za okres nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych tj.:

– od 19 grudnia 2021r. do 22 grudnia 2021r.

– od 2 stycznia 2022r. do 5 stycznia 2022r.

w przypadku nieobecności wychowanka w Bursie dokonany zostanie dodatkowy odpis za wyżywienie.

W miesiącu styczeń 2022r. opłata za wyżywienie będzie obejmować 6 dni szkolnych (10-14 stycznia 2022r. i 31 stycznia 2022r.) i będzie pomniejszona o dodatkowy odpis za wyżywienie w dniach 20-22 grudnia 2021r. (w przypadku nieprzebywania wychowanka w Bursie).

Natomiast czesne za pobyt w Bursie za miesiąc styczeń 2022r. pozostaje bez zmian w przypadku powrotu uczniów do szkół 10 stycznia 2022r.

Mając na uwadze powyższe informujemy iż, opłata za miesiąc styczeń 2022r. wyniesie łącznie 318 zł (czesne 240 zł + wyżywienie 78 zł) pomniejszona o dodatkowy odpis za wyżywienie w dniach 20-22 grudnia 2021r. w kwocie 13 zł za każdy dzień (w przypadku nieprzebywania wychowanka w Bursie).

Tarnowska Bursa Szkolna