Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO-WZÓR DO POBRANIA

Szanowni Państwo,

Prosimy uzupełnić formularz do zgłoszenia pobytu czasowego wychowanka w bursie (uzupełniony i podpisany). Formularz oraz wzór jak poprawnie uzupełnić wniosek znajdziecie Państwo poniżej. Formularz uzupełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny wychowanka. Jedynie wychowankowie, którzy ukończyli 18 rok życia uzupełnią i podpisują formularz samodzielnie.

Wzór jak należy uzupełnić formularz:

wzór do pobrania

Formularz zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobutu czasowego – str. 1 Zgłoszenie pobutu czasowego – str.2 Zgłoszenie pobytu czasowego – str.3

 

Tarnowska Bursa Szkolna