Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Kwestionariusz A - dla obecnych wychowanków Bursy

UWAGA!
1. Wymagane są pola oznaczone czerwoną gwiazdką oraz pola w części DRUGI RODZIC/OPIEKUN PRAWNY (jeżeli dotyczy).
2. Należy podać dane identyfikacyjne i osobowe obydwóch rodziców dziecka, poza sytuacją gdy drugiego rodzica brak lub jeden z rodziców nie ma powierzonego wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
3. Należy podać adresy e-mail różne dla każdego z rodziców - do zawarcia ewentualnej umowy drogą elektroniczną niezbędne są bowiem dwa różne adresy e-mail.
4. Należy zwrócić uwagę na poprawny numer PESEL (ciąg 11 cyfr).
5. Bursa po zweryfikowaniu przesłanego kwestionariusza nadaje unikatowy numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany w kwestionariuszu adres e-mail wychowanka. W przypadku konieczności uzupełnienia kwestionariusza, informacja o tym zostanie przesłana również drogą elektroniczną na wskazane w kwestionariuszu adresy e-mail rodziców/opiekunów.

Ten formularz jest wyłączony.