Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

OPŁATA ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018

Uprzejmie informujemy, że opłata za miesiąc styczeń wynosi 400 zł.