Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

OPŁATA ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Szanowni Państwo,

Informujemy iż, opłata za miesiąc grudzień wynosi 448 zł.

Z wyrazami szacunku,

Tarnowska Bursa Szkolna