Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

OPŁATA ZA MIESIĄC CZERWIEC

Informujemy, że opłata za miesiąc czerwiec wynosi 330 zł