ZGŁASZANIE OBECNOŚCI WYCHOWANKA

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przez Rząd RP luzowaniem obostrzeń pandemicznych i wznowieniem nauki w szkołach od dnia 17 maja br. w formie hybrydowej, prosimy o przesyłanie informacji o obecności dziecka, wyłącznie od tych rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci będą przebywać w Tarnowskiej Bursie Szkolnej w miesiącu maju, w celu odbywania zajęć praktycznych lub  dalszej nauki zdalnej.  Prosimy o przesłanie informacji do dnia 13 maja br. Brak informacji od Państwa oznacza dalszą kontynuację nauki zdalnej dziecka z domu.

Tarnowska Bursa Szkolna