Zajęcia fitness

Kochani!

Dziewczęta, które wyraziły chęć udziału w zajęciach fitness proszone są o przyniesienie zgody od rodziców o braku przeciwwskazań do udziału w takich zajęciach. Zgoda jest konieczna aby uczestniczyć w zajęciach.

Jednocześnie informujemy, że w tym tygodniu zajęcia NIE ODBĘDĄ się z przyczyn niezależnych od nas!
Ale od przyszłego tygodnia zaczynamy