Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Bursy

Uwaga Uwaga!!

Ogłaszamy wyniki do Młodzieżowej Rady Bursy!!
Poniżej imiona i nazwiska osób, które zostały wybrane przez wychowanków.

Przewodniczący Kozioł Arkadiusz
Zastępca Szot Kamil
Skarbnik – Kacper Szpak, jednak z racji tego, że Kacper zrezygnował z funkcji w samorządzie, została wybrana na to stanowisko kolejna osoba z największą liczbą głosów tj. Michał Babral

Zwycięzcom gratulujemy oraz liczymy na odpowiedzialne pełnienie funkcji w Młodzieżowej Radzie Bursy.