WYNIKI REKRUTACJI DLA WYCHOWANKÓW PRZYJĘTYCH DO BURSY PO RAZ PIERWSZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo,
Poniżej podajemy wyniki rekrutacji dla nowych wychowanków na rok szkolny 2021/2022.

UWAGA! Bardzo prosimy tych z Państwa, których dzieci zostały przyjęte do Bursy o pobranie znajdującego się poniżej formularza, który należy uzupełnić w formie elektronicznej i odesłać na adres e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021r. Bardzo prosimy o uzupełnienie wszystkich danych osobowych oraz podanie 2 różnych adresów e-mail rodziców/opiekunów prawnych.

Dane zawarte w formularzu są potrzebne do przygotowania i przesłania do Państwa stosownej umowy na świadczenie usług przez Tarnowską Bursę Szkolną.
Jednocześnie informujemy, iż umowy za pośrednictwem platformy AUTENTI  będą przesyłane na podane przez Państwa w formularzu adresy email dopiero po potwierdzeniu przez Państwa informacji o przyjęciu dziecka do szkoły na terenie miasta Tarnowa tj. po 02 sierpnia 2021r.
Pobierz formularz :formularz_dane_do_umowy (10)

Lista przyjętych:
Numery identyfikacyjne nowych wychowanków przyjętych do Tarnowskiej Bursy Szkolnej na rok szkolny 2021/2022:

1.65/B

2. 112/B

3. 52/B

4. 110/B

5. 45/B

6. 76/B

7. 88/B

8. 57/B

9. 19/B

10. 98/B

11. 97/B

12. 72/B

13. 34/B

14. 29/B

15. 8/B

16. 63/B

17. 56/B

18. 43/ B

19. 59/B

20. 79/B

21. 13/B

22. 108/B

23. 84/B

24. 61/B

25. 115/B

26. 116/B

27. 78/B

28. 10/B

29. 41/B

30. 64/B

31. 80/B

32. 11/B

33. 18/B

34. 85/B

35. 2/B

36. 1/B

UWAGA! Informujemy, iż trwa rekrutacja uzupełniająca, osoby które nie zostały przyjęte do bursy mogą zgłaszać się na listę rezerwową.

W przypadku zwalniania się miejsca ( ewentualna rezygnacja osoby już przyjętej) będziemy ponownie rozpatrywać podania i informować przyjęte osoby indywidualnie-telefonicznie.

Tarnowska Bursa Szkolna