WYNIKI REKRUTACJI DLA NOWYCH WYCHOWANKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej podajemy wyniki rekrutacji dla nowych wychowanków na rok szkolny 2020/2021.

UWAGA! Bardzo prosimy tych z Państwa, których dzieci zostały przyjęte do Bursy o pobranie znajdującego się poniżej formularza, który należy uzupełnić w formie elektronicznej i odesłać na adres e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca (wtorek) 2020r. Bardzo prosimy o uzupełnienie wszystkich danych osobowych oraz podanie 2 różnych adresów e-mail rodziców/opiekunów prawnych.

Dane zawarte w formularzu są potrzebne do przygotowania i przesłania do Państwa stosownej umowy na świadczenie usług przez Tarnowską Bursę Szkolną.

Jednocześnie informujemy, iż umowy za pośrednictwem platformy AUTENTI  będą przesyłane na podane przez Państwa w formularzu adresy email dopiero po potwierdzeniu przez Państwa informacji o przyjęciu dziecka do szkoły na terenie miasta Tarnowa tj. po 12 sierpnia 2020r.

Pobierz formularz: formularz_dane_do_umowy

 

Lista przyjętych:

Numery identyfikacyjne nowych wychowanków przyjętych do Tarnowskiej Bursy Szkolnej na rok szkolny 2020/2021

1/B

2/B

3/B

5/B

6/B

7/B

12/B

17/B

18/B

19/B

21/B

23/B

25/B

27/B

32/B

34/B

 

35/B

36/B

37/B

42/B

43/B

44/B

45/B

46/B

48/B

51/B

54/B

56/B

57/B

61/B

62/B

64/B

65/B

 

 

UWAGA! Informujemy, iż po 12 sierpnia 2020r. zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja uzupełniająca do Bursy na ewentualne, zwolnione miejsca.

Tarnowska Bursa Szkolna