Warunki kwaterowania wychowanków na rok szkolny 2017/2018

Choć wakacje trwają w najlepsze, już teraz informujemy naszych Wychowanków i Ich Rodziców o rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018. Bursę otwieramy 3 września (niedziela) br. od godziny 14.00. Na młodzież czekają wychowawcy, którzy będą koordynowali zakwaterowanie. Stołówka będzie czynna począwszy od 4 września br., więc rodzice są proszeni o zapewnienie dzieciom w dniu zakwaterowania posiłku.

Młodzież proszona jest o:

  • zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli (poszwa, poszewka, prześcieradło), rzeczy osobistych oraz własnych środków higienicznych
  • kubka oraz łyżeczki
  • dostarczenie podpisanego Regulaminu Bursy, w przypadku nieobecności rodziców w dniu zakwaterowania (Regulamin pojawi się na stronie internetowej w najbliższych dniach)

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:

  • dostarczenia oryginału umowy z Bursą, jeśli nie była uprzednio dostarczona
  • podpisania regulaminu i dostarczenia go w formie papierowej najpóźniej 4 września br.
  • uregulowania do 5 września br. opłat za wychowanka/podopiecznego za miesiąc wrzesień w łącznej kwocie 380 zł
  • wpłacenia przez nowo przyjętych wychowanków do 5 września br. kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł (zwracana na końcu roku szkolnego)

Wpłaty za pobyt dziecka należy dokonać do dnia 5-tego każdego miesiąca na konto Bursy:

Tarnowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

UWAGA:W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.