Sprawy organizacyjne

W drugim dniu pobytu uczniów w Tarnowskiej Bursie Szkolnej odbyło się zebranie wychowanków z wychowawcami, p. Moniką,

p. Kasią oraz p. Bartłomiejem. Podczas zebrania omawiane były kwestie organizacyjne oraz plan dnia obowiązujący

w Tarnowskiej Bursie Szkolnej.