Spacer pamięci

W dniach 12 i 13 listopada 2013 roku wychowankowie wraz z opiekunami udali się na Spacer Pamięci na Stary Cmentarz w Tarnowie.

Spacer odbył się pod hasłem „Stary Cmentarz nekropolią narodową?”.

Wycieczce towarzyszył p. Dawid Tryba, który w bardzo ciekawy sposób przekazał wiedzę historyczną na temat nagrobków oraz osób, które w nich spoczywają.

W ten sposób młodzież z Tarnowskiej Bursy Szkolnej uczciła pamięć zmarłych.