PROCEDURA COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Krakowskiej Bursy Szkolnej

Zarządzenie_dyrektora_procedura – COVID

 

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW NA CZAS POBYTU W BURSIE

 1. Przyjazd do Bursy w dniu 07.06.2020r. (niedziela) od godziny 18:00. Wyjazd z Bursy w dniu 10.06.2020r. (środa) do godziny 18:00.
 2. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
 3. Do Bursy nie mogą wchodzić Rodzice ani inne postronne osoby.
 4. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy i na jadalnię należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy pokoi maturzystów).
 5. Na terenie Bursy należy zachować co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
 6. W okresie pobytu w Bursie obowiązuje zakaz zapraszania do swoich pokoi innych wychowanków. Należy unikać spotkań grupowych.
 7. Bursa zapewnia całodzienne wyżywienie. Każdy wychowanek w jadalni ma przypisane miejsce do spożywania posiłków (oznaczone imieniem i nazwiskiem).
 8. Maturzyści zostaną zakwaterowani w swoich pokojach.
 9. Maturzyści zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Bursy procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Krakowskiej Bursy Szkolnej.
 10. Maturzyści opuszczają Bursę jedynie w celu udania się do szkoły na egzaminy. Po powrocie do Bursy zaleca się przebywanie w swoim pokoju.
 11. Każdy maturzysta przed zakwaterowaniem w Bursie, za pomocą platformy AUTENTI zobowiązany jest podpisać w formie elektronicznej oświadczenie. W przypadku niepodpisania oświadczenia maturzysta nie będzie mógł zostać zakwaterowany w Bursie.

 

INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW BURSY W ZWIĄZKU Z WYKWATEROWANIEM

 1. Wykwaterowanie wychowanków Bursy będzie możliwe w terminie od 08.06.2020r. do 10.06.2020r. w godzinach 9.00-15.00 (poniedziałek, wtorek) i 9.00-18.00 (środa). W związku z pobytem w Bursie naszych maturzystów, prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin wykwaterowania. W terminie późniejszym podamy kolejne dni, w których będzie możliwe wykwaterowanie z Bursy.
 2. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
 3. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy pokoi wychowanków).
 4. Na terenie Bursy należy zachować co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
 5. W czasie wykwaterowania, w Bursie obowiązuje zakaz zapraszania do swoich pokoi innych wychowanków. Należy unikać spotkań grupowych.
 6. Wychowankowie podczas wykwaterowania zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Bursy procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Krakowskiej Bursy Szkolnej.
 7. Wychowankowie przyjęci do Bursy na rok szkolny 2020/2021 obowiązkowo zabierają ze sobą pościel (którą otrzymali w dniu zakwaterowania), a z której będą korzystać podczas pobytu w Bursie w nowym roku szkolnym. Ponadto wychowankowie zabierają pozostałe rzeczy i przedmioty codziennego użytku. Wprowadzone zalecenia wynikają z konieczności przeprowadzenia w całej Bursie stosownej dezynfekcji.
 8. Opłata za czerwiec, którą należy uiścić to 200 zł (czesne), z pomniejszeniem o kwotę nadpłaty za poprzednie miesiące (jeżeli taka nadpłata występuje). Jeszcze raz dziękujemy Państwu za terminowe wpłaty, w tym trudnym również dla Państwa okresie. Wpłaty od Państwa pozwalają nam, jako Bursie na bieżące pokrywać nasze, stałe koszty.