Płatności za Bursę

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją przesyłamy informację w sprawie płatności za Bursę:

Marzec 2020
Za okres 16-31 marca 2020r. nastąpi odliczenie kosztów wyżywienia w wysokości 156 złotych (12 dni x 13 złotych).

Ci z Państwa, którzy nie dokonali jeszcze płatności za marzec br. prosimy o wpłaty za ten miesiąc w wysokości 330 zł (czesne 200 zł + żywienie 130 zł – z pomniejszeniem ewentualnych odpisów za luty br.)

Jeśli opłaciliście już Państwo całą kwotę za marzec br. w wysokości 486 złotych z pomniejszeniem ewentualnych odpisów za luty br., prosimy aby przy dokonywaniu wpłat za m-c kwiecień br. odliczyć powyższą kwotę (156 złotych).

Kwiecień 2020
Płatność za kwiecień wynosi 356 złotych  tj. czesne 200 zł+ żywienie 156 zł  (12 dni x 13 złotych – liczone wyłącznie od dnia 15 kwietnia br.) – z pomniejszeniem odpisów za marzec br. jeśli nie zostały jeszcze dokonane)

Jeśli opłaciliście Państwo opłatę za marzec br. w pełnej wysokości, sprzed odliczeń za żywienie to od wpłaty za kwiecień br. odejmujecie jeszcze kwotę 156 złotych (12 dni x 13 złotych).
Pozdrawiamy

Tarnowska Bursa Szkolna