Opłata za miesiąc październik

Szanowni Państwo,

Informujemy, że opłata za miesiąc październik wynosi 513 zł.

czesne: 240 zł

wyżywienie: 273 zł

Przypominamy o dokonaniu opłaty jednorazowej w wysokości 50 zł tym, którzy jeszcze nie wpłacili.

Opłaty proszę wnosić na konto do 5-tego każdego miesiąca

Tarnowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

UWAGA:W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

Z wyrazami szacunku,

Tarnowska Bursa Szkolna

Opłata za miesiąc wrzesień

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosi 526 zł.

czesne: 240 zł

wyżywienie: 286 zł

Przypominamy o dokonaniu opłaty jednorazowej w wysokości 50 zł tym, którzy jeszcze nie wpłacili.

Opłaty proszę wnosić na konto do 5-tego każdego miesiąca

Tarnowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

UWAGA:W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

Pozdrawiam serdecznie,

Tarnowska Burs Szkolna

ZAKWATEROWANIE W TARNOWSKIEJ BURSIE SZKOLNEJ W DNIU 31.08.2021R.

Początek zakwaterowania w dniu 31.08.2021 r. (wtorek) w porządku alfabetycznym w godzinach:

14.00-15.00 – nazwiska wychowanków od litery B do H (włącznie)

15.00-16.00 – nazwiska wychowanków od litery J do N (włącznie)

16.00-17.00 – nazwiska wychowanków od litery P do Ś (włącznie)

17.00-18.00 – nazwiska wychowanków od litery T do Z (włącznie)

 

Niezbędne informacje

 1. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
 2. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas rodzice/opiekunowie prawni wychowanka nie posyłają go do Bursy i są zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Do Bursy nie mogą wchodzić Rodzice ani inne postronne osoby. Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tego nakazu..
 4. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy apartamentów w których będą mieszkać wychowankowie).
 5. Na terenie Bursy należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
 6. Przed wejściem do Bursy prosimy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.
 7. Informacja o przydziale apartamentu zostanie podana przy okienku znajdującym się przy pokoju wychowawców (poziom -1)
 8. Do Bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne itd. (informacja w regulaminie).
 9. Wychowankowie proszeni są o zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli, prześcieradła i poszewek, rzeczy osobistych, własnych środków higienicznych oraz sztućców, talerzyka, miski i kubka dla własnego użytku. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, aby w dniu zakwaterowania wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku!
 10. Wychowankowie zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Bursy procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Tarnowskiej Bursy Szkolnej – dostępnej na stronie internetowej.
 11. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami wychowanków. Wszystkie niezbędne informacje o zasadach pobytu wychowanków w Bursie zostaną udostępnione na stronie internetowej www.tarnowskabursa.pl oraz w regulaminie Bursy.
 12.  Prosimy o pobranie, uzupełnienie i dostarczenie podczas kwaterunku w Bursie, formularza zgłoszenia pobytu czasowego dziecka.Formularz pobyt czasowy:   zgłoszenie_pobytu_czasowego_Formularz należy uzupełnić według poniższego wzoru: Scan2021-08-23_151217

Do zobaczenia,

Tarnowska Bursa Szkolna

http://tarnowskabursa.pl/1120-2/

WYNIKI REKRUTACJI DLA WYCHOWANKÓW PRZYJĘTYCH DO BURSY PO RAZ PIERWSZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo,
Poniżej podajemy wyniki rekrutacji dla nowych wychowanków na rok szkolny 2021/2022.

UWAGA! Bardzo prosimy tych z Państwa, których dzieci zostały przyjęte do Bursy o pobranie znajdującego się poniżej formularza, który należy uzupełnić w formie elektronicznej i odesłać na adres e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021r. Bardzo prosimy o uzupełnienie wszystkich danych osobowych oraz podanie 2 różnych adresów e-mail rodziców/opiekunów prawnych.

Dane zawarte w formularzu są potrzebne do przygotowania i przesłania do Państwa stosownej umowy na świadczenie usług przez Tarnowską Bursę Szkolną.
Jednocześnie informujemy, iż umowy za pośrednictwem platformy AUTENTI  będą przesyłane na podane przez Państwa w formularzu adresy email dopiero po potwierdzeniu przez Państwa informacji o przyjęciu dziecka do szkoły na terenie miasta Tarnowa tj. po 02 sierpnia 2021r.
Pobierz formularz :formularz_dane_do_umowy (10)

Lista przyjętych:
Numery identyfikacyjne nowych wychowanków przyjętych do Tarnowskiej Bursy Szkolnej na rok szkolny 2021/2022:

1.65/B

2. 112/B

3. 52/B

4. 110/B

5. 45/B

6. 76/B

7. 88/B

8. 57/B

9. 19/B

10. 98/B

11. 97/B

12. 72/B

13. 34/B

14. 29/B

15. 8/B

16. 63/B

17. 56/B

18. 43/ B

19. 59/B

20. 79/B

21. 13/B

22. 108/B

23. 84/B

24. 61/B

25. 115/B

26. 116/B

27. 78/B

28. 10/B

29. 41/B

30. 64/B

31. 80/B

32. 11/B

33. 18/B

34. 85/B

35. 2/B

36. 1/B

UWAGA! Informujemy, iż trwa rekrutacja uzupełniająca, osoby które nie zostały przyjęte do bursy mogą zgłaszać się na listę rezerwową.

W przypadku zwalniania się miejsca ( ewentualna rezygnacja osoby już przyjętej) będziemy ponownie rozpatrywać podania i informować przyjęte osoby indywidualnie-telefonicznie.

Tarnowska Bursa Szkolna

 

WYNIKI REKRUTACJI DLA OBECNYCH WYCHOWANKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lista obecnych wychowanków przyjętych na nowy rok szkolny 2021/2022

Numer identyfikacyjny
1/A
2/A
3/A
4/A
5/A
6/A
7/A
8/A
9/A
10/A
11/A
12/A
13/A
14/A
15/A
16/A
17/A
18/A
19/A
20/A
21/A
22/A
23/A
24/A
25/A
26/A
27/A
28/A
29/A
30/A
31/A
32/A
33/A
34/A
35/A
36/A
37/A
38/A
39/A
40/A
41/A
42/A
43/A
44/A
45/A
46/A
47/A
48/A
49/A
50/A
51/A
52/A
53/A
54/A
55/A
56/A
57/A
58/A
59/A
60/A
61/A
62/A
63/A
64/A
65/A
66/A
67/A
68/A
69/A
70/A
71/A
72/A
73/A
74/A
75/A
76/A

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI WYCHOWANKA ORAZ PŁATNOŚCI – CZERWIEC 2021

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszonym przez Rząd RP luzowaniem obostrzeń pandemicznych i wznowieniem nauki w szkołach od dnia 31 maja br. w formie stacjonarnej, prosimy o przesyłanie informacji tylko o ewentualnych nieobecnościach dziecka w Bursie w miesiącu czerwcu br.

Bursa będzie nadal działała w pełnym reżimie sanitarnym. Pełną informację o zasadach znajdziecie Państwo na naszej stronie http://tarnowskabursa.pl/procedura-covid-19/

Jednocześnie informujemy, iż płatności za miesiąc czerwiec br. pobierane będą w wysokości 215 zł – czesne oraz 221 zł – żywienie.

Tarnowska Bursa Szkolna

ZGŁASZANIE OBECNOŚCI WYCHOWANKA

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przez Rząd RP luzowaniem obostrzeń pandemicznych i wznowieniem nauki w szkołach od dnia 17 maja br. w formie hybrydowej, prosimy o przesyłanie informacji o obecności dziecka, wyłącznie od tych rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci będą przebywać w Tarnowskiej Bursie Szkolnej w miesiącu maju, w celu odbywania zajęć praktycznych lub  dalszej nauki zdalnej.  Prosimy o przesłanie informacji do dnia 13 maja br. Brak informacji od Państwa oznacza dalszą kontynuację nauki zdalnej dziecka z domu.

Tarnowska Bursa Szkolna

MIESZKANIE PODCZAS MATUR

Szanowni Państwo,
Maturzyści chcąc przebywać w Tarnowskiej Bursie Szkolnej podczas MATUR zobowiązani są do przesłania informacji o obecności – niezwłocznie do wtorku tj. 27.04.2021 r.
Z wyrazami szacunku,
Tarnowska Bursa Szkolna

REKRUTACJA 2021/2022

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji wychowanków do Tarnowskiej Bursy Szkolnej na rok szkolny 2021/2022:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 26 kwietnia 2021r.
 2. Termin składania podań dla:
 3. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 31 maja 2021r.
 4. uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie upływa 20 czerwca 2021r.
 5. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.
 6. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.
 7. Kwestionariusze A i B przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na email: rekrutacja@tarnowskabursa.pl Prosimy o wypełnianie formularzy DRUKOWANYMI LITERAMI! Wszystkie rubryki muszą zostać uzupełnione!!! Prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w kwestionariuszach podawać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego obojga Rodziców i Wychowanka (adres e-mail z uwagi na zawieranie umowy drogą elektroniczną musi być różny dla każdego z rodziców. To samo dotyczy numeru telefonu). Kwestionariusze A (obecni wychowankowie) i B (nowi wychowankowie) można pobrać ze strony internetowej Bursy tarnowskabursa.pl
 8. Wszyscy kandydaci starający się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2021/2022, po złożeniu kwestionariusza osobowego A lub B otrzymają unikatowy, własny numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na zwrotny adres e-mail.
 9. O przyjęciu kandydata do Tarnowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 10. Bursa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w razie potrzeby z osobami starającymi się pierwszy raz o miejsce w Bursie i ich rodzicami rozmowy w trybie online.
 11. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:
 12. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 07 czerwca 2021r.
 13. uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 25 czerwca 2021r.
 14. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Bursy w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik rekrutacji na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl z wykorzystaniem unikatowych numerów identyfikacyjnych.
 15. Miejsce w Tarnowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny, a kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są do:

OBECNI WYCHOWANKOWIE

NOWI WYCHOWANKOWIE

–       podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy do dnia 19 czerwca 2021r. (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)

–       dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 19 czerwca 2021r.

–       podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy nastąpi do dnia 06 sierpnia 2021 r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)

–       dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 06 sierpnia 2021r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych

Niepodpisanie umowy w wyżej wymienionych terminach jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.

 1. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 2. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, informacja o terminie kolejnego naboru zostanie opublikowana na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl

WARUNKI POBYTU W BURSIE

Poziom opłat w Bursie w nowym roku szkolnym 2021/2022 będzie zbliżony do tegorocznych. Ewentualny wzrost opłaty (jeżeli nastąpi w wyniku wzrostu kosztów) może wynieść maksymalnie do 0,5 zł za osobodzień.

Obecne warunki przedstawiają się następująco:

 • czesne za miesiąc: 215 zł  (stała kwota bez względu na nieobecności w Bursie)
 • stawka żywieniowa dzienna: 13 zł (tylko w dni nauki szkolnej, odpisy powyżej 5 dni nieobecności – zgłoszenie przesłane wyłącznie drogą elektroniczną)
 • bezzwrotna opłata wpisowa: 50 zł
 • pozostałe informacje będą sukcesywnie udostępniane na stronie tarnowskabursa.pl

W przypadku wprowadzenia w roku szkolnym 2021/2022 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym Bursy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych nastąpi zwolnienie z opłat za:

 • zakwaterowanie za dany miesiąc kalendarzowy – jeżeli czasowe ograniczenie funkcjonowania Bursy dotyczy całego, pełnego miesiąca kalendarzowego,
 • całodzienne wyżywienie – za cały okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Bursy.

DOKUMENTY DO POBRANIA

kwestionariusz A – dla obecnych wychowanków Bursy

kwestionariusz B – dla osób starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie

REGULAMIN TARNOWSKIEJ BURSY SZKOLNEJ 2021/2022

Regulamin_TBS _2021_2022