OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DO PODPISU

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na podane przez Państwa adresy email przesłaliśmy, za pośrednictwem platformy AUTENTI, oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

Bardzo prosimy Państwa o zapoznanie się dokumentem oraz  złożenie podpisu elektronicznego (każdego z rodziców/opiekunów prawnych z osobna) do dnia 31 sierpnia 2020.

Dziękujemy

Tarnowska Bursa Szkolna