Opłaty

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosi 380 zł.

Wychowankowie, którzy zamieszkają po raz pierwszy w Bursie muszą wpłacić dodatkową opłatę 50 zł kaucji zwrotnej. (łącznie 430 zł za wrzesień)

Opłaty proszę wnosić na konto do 5-tego września.

Tarnowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

UWAGA:W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.