Opłata za miesiąc wrzesień

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosi 526 zł.

czesne: 240 zł

wyżywienie: 286 zł

Przypominamy o dokonaniu opłaty jednorazowej w wysokości 50 zł tym, którzy jeszcze nie wpłacili.

Opłaty proszę wnosić na konto do 5-tego każdego miesiąca

Tarnowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

UWAGA:W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

Pozdrawiam serdecznie,

Tarnowska Burs Szkolna