Opłata marzec 2018

Informujemy, że opłata za miesiąc marzec wynosi 380 zł.