Osoba prowadząca

nowak - bursaKRZYSZTOF NOWAK – 42 lata, Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w problematyce i zagadnieniach związanych z oświatą i samorządem, ekspert w dziedzinie optymalizacji finansów w oświacie, dyrektor jednostki obsługującej oświatę w Wojniczu, pomysłodawca i zarządca kolejnych, własnych projektów edukacyjnych w postaci niepublicznych placówek tj. Tarnowskiej Bursy Szkolnej w Tarnowie, Krakowskiej Bursy Szkolnej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pogórskiej Woli.

http://www.osrodekrewalidacji.pl

http://www.tarnowskabursa.pl

http://www.bursakrakowska.pl