MIESZKANIE PODCZAS MATUR

Szanowni Państwo,
Maturzyści chcąc przebywać w Tarnowskiej Bursie Szkolnej podczas MATUR zobowiązani są do przesłania informacji o obecności – niezwłocznie do wtorku tj. 27.04.2021 r.
Z wyrazami szacunku,
Tarnowska Bursa Szkolna