Kwestionariusz 2018 2019 oraz informacje o opłatach

kwestionariusz-2018-2019 TBS

W załączniku NOWY kwestionariusz na rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy do składania!

Opłaty na rok szkolny 2018/2019

Czesne (opłata stała) – 180 zł

Wyżywienie – 12 zł/dzień

Opłata JEDNORAZOWA BEZZWROTNA – 50 zł