KOMUNIKAT – DZIAŁALNOŚĆ BURSY!!!

Szanowni Państwo,

Pomimo wprowadzenia obostrzeń w działalności szkół ponadpodstawowych, które w strefach czerwonych przeszły na tryb zdalny lub w strefach żółtych na tryb hybrydowy działalność naszej Bursy będzie w dalszym ciągu organizowana na dotychczasowych zasadach.

Wynika to z faktu, iż Bursy nie zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Wobec powyższego w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej nasi wychowankowie, będący uczniami szkół ponadpodstawowych mogą przebywać w Bursie, kontynuując na miejscu kształcenie w formie zdalnej. W tym czasie wychowankom zapewnione będą, podobnie jak obecnie opieka ze strony nauczycieli i całodzienne wyżywienie.  W tym miejscu  należy zaznaczyć, iż na terenie Bursy w dalszym ciągu będą obowiązywać procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19.

Prosimy więc rodziców o przesłanie wiadomości na adres e-mail sekretariat@tarnowskabursa.pl z informacją, czy dziecko będzie korzystało z zakwaterowania w Bursie w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej, a także podanie planowanego okresu pobytu ich dziecka.

Jednocześnie informujemy, że wychowankowie, którzy nie zdecydują się w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej na kształcenie w Bursie w trybie zdalnym, lecz pozostaną w domach, w których będą przez ten czas kontynuować naukę w tej formie będą mieli dokonany odpis za żywienie za każdy dzień nieobecności.

Ponadto decyzją dyrektora Bursy począwszy od 1 listopada br. w sytuacji dalszego objęcia miasta Tarnów strefą czerwoną od wychowanków nie przebywających w Bursie na nauczaniu zdalnym nie będą pobierane żadne opłaty z tytułu czesnego i wyżywienia. Z kolei od wychowanków przebywających w Bursie na nauczaniu zdalnym będą pobierane opłaty za czesne wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim przebywał w danym miesiącu w Bursie (przykładowo wychowanek, który przebywał w Bursie połowę miesiąca zapłaci czesne w wysokości 107,50 złotych + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu). Identyczne zasady rozliczeń w Bursie będą obowiązywać w sytuacji działalności szkół ponadpodstawowych w trybie hybrydowym.

Zapraszamy naszych wychowanków do Bursy zgodnie z obowiązującym grafikiem, od godz. 18.00 w niedzielę.

Prosimy również Państwa o dalsze śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie, odnośnie działalności Bursy, które będą aktualizowane w zależności od dalszych decyzji Rządu RP.

 

Tarnowska Bursa Szkolna