INFORMACJA O ZASADACH I WARUNKACH ZAKWATEROWANIA W TARNOWSKIEJ BURSIE SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Choć wakacje trwają w najlepsze, już teraz informujemy naszych Wychowanków i Ich Rodziców o rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017. Bursę otwieramy 31 sierpnia (środa) br. od godziny 14.00. Na młodzież czekają wychowawcy, którzy będą koordynowali zakwaterowanie. Stołówka będzie czynna począwszy od 1 września br., więc rodzice są proszeni o zapewnienie dzieciom w dniu zakwaterowania posiłku.

 Młodzież proszona jest o:

  • zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli (poszwa, poszewka, prześcieradło), rzeczy osobistych oraz własnych środków higienicznych.
  • dostarczenie podpisanego Regulaminu Bursy, w przypadku nieobecności rodziców w dniu zakwaterowania (dokumenty dostępne na naszej stronie www.tarnowskabursa.pl).

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:

  • dostarczenia oryginału umowy z Bursą, jeśli nie była uprzednio dostarczona najpóźniej 31 sierpnia br.
  • podpisania regulaminu i dostarczenia go w formie papierowej najpóźniej 31 sierpnia br.
  • uregulowania do 5 września br. opłat za wychowanka/podopiecznego za miesiąc wrzesień w łącznej kwocie 390 zł ,
  • wpłacenia przez nowo przyjętych wychowanków do 5 września br. kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł (zwracana na końcu roku szkolnego)

Wpłaty za pobyt dziecka należy dokonać do dnia 5-tego każdego miesiąca na konto Bursy:

Tarnowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

 UWAGA: W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

ROZKŁAD DNIA W TARNOWSKIEJ BURSIE SZKOLNEJ

6:30 sprawdzanie obecności

6:15 – 8:30 śniadanie

8:00 – 13:30 wyjście do szkoły

13:30 – 15:30 obiad (lub dłużej w zależności od rozkładu zajęć w szkole)

16:00 – 18:30 nauka własna

18:30 – 20:00 kolacja

19:30 – 21:00 czas wolny

21:45 – 22:00 sprawdzanie obecności

22:00 – 6:00 cisza nocna

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 Wrzesień 2016 – czesne: 170,00 zł + wyżywienie: 220,00 zł – razem 390,00 zł

Październik 2016 – czesne: 170,00 zł + wyżywienie: 200,00 zł – razem 370,00 zł

Listopad 2016 – czesne: 170,00 zł + wyżywienie: 200,00 zł – razem 370,00 zł

Grudzień 2016 – czesne: 170,00 zł + wyżywienie: 160,00 zł – razem 330,00 zł

Styczeń 2017 – czesne: 170,00 zł + wyżywienie: 190,00 zł – razem 360,00 zł

Luty 2017 – czesne: 170,00 zł + wyżywienie: 120,00 zł, razem 290,00 zł

Marzec 2017 – czesne: 170,00 zł + wyżywienie: 230,00 zł, razem 400,00 zł

Kwiecień 2017 – czesne: 170,00 zł + wyżywienie: 160,00 zł, razem 330,00 zł

Maj 2017 – czesne: 170,00 zł + wyżywienie: 200,00 zł, razem 370,00 zł

Czerwiec 2017 – czesne: 170,00 zł + wyżywienie: 200,00 zł, razem 370,00 zł

UWAGA: Opłaty za wyżywienie mogą ulec zmniejszeniu w zależności od wydłużenia przerwy w pracy szkół na terenie miasta Tarnowa.

Pobierz

regulamin – TBS 2016