INFORMACJA O ZASADACH I WARUNKACH KWATEROWANIA W TARNOWSKIEJ BURSIE SZKOLNEJ

Choć wakacje trwają w najlepsze, już teraz informujemy naszych Wychowanków i Ich Rodziców o rozpoczęciu roku szkolnego 2014/2015. Bursę otwieramy 31 sierpnia br. (niedziela) od godziny 14.00. Na młodzież czekają wychowawcy, którzy będą koordynowali kwaterowanie.

Młodzież proszona jest o:
– zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli,
– dostarczenie podpisanego regulaminu, w przypadku nieobecności rodziców w dniu kwaterowania

31 sierpnia br. zapraszamy na spotkania organizacyjne z Dyrektorem Bursy:
rodziców/opiekunów prawnych nowo przyjętych wychowanków – godz. 14.30
rodziców/opiekunów prawnych obecnych wychowanków – godz. 16.00

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:
podpisania regulaminu,
uregulowania do 5 września br. opłat za wychowanka/podopiecznego za miesiąc wrzesień w łącznej kwocie 380 zł
wpłacenia przez nowo przyjętych wychowanków do 5 września br. kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł (zwracana na końcu roku szkolnego)

Osoba prowadząca Tarnowską Bursę Szkolną ustaliła następujące opłaty na rok szkolny 2014/2015:
zakwaterowanie w wysokości 160 zł./m-c ,
całodzienne wyżywienie w wysokości 10 zł./dzień.
Opłaty należy wnosić najpóźniej w terminie do dnia 5 – tego każdego miesiąca z góry za dany miesiąc na konto Bursy. We wrześniu br. łączna opłata za zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie wyniesie 380 zł, w tym 220 zł za wyżywienie (22 dni szkolne). Wysokość opłat za żywienie jest kwotą ruchomą i jest zależna od liczby dni nauki szkolnej w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni pobytu wychowanka w Bursie.