INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW BURSY W ZWIĄZKU Z WYKWATEROWANIEM

  1. Wykwaterowanie wychowanków Bursy będzie możliwe w terminie od 08.06.2020r. do 10.06.2020r. w godzinach 9.00-15.00 (poniedziałek, wtorek) i 9.00-18.00 (środa). W związku z pobytem w Bursie naszych maturzystów, prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin wykwaterowania. W terminie późniejszym podamy kolejne dni, w których będzie możliwe wykwaterowanie z Bursy.
  2. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
  3. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy pokoi wychowanków).
  4. Na terenie Bursy należy zachować co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
  5. W czasie wykwaterowania, w Bursie obowiązuje zakaz zapraszania do swoich pokoi innych wychowanków. Należy unikać spotkań grupowych.
  6. Wychowankowie podczas wykwaterowania zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Bursy procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Krakowskiej Bursy Szkolnej.
  7. Wychowankowie przyjęci do Bursy na rok szkolny 2020/2021 obowiązkowo zabierają ze sobą pościel (którą otrzymali w dniu zakwaterowania), a z której będą korzystać podczas pobytu w Bursie w nowym roku szkolnym. Ponadto wychowankowie zabierają pozostałe rzeczy i przedmioty codziennego użytku. Wprowadzone zalecenia wynikają z konieczności przeprowadzenia w całej Bursie stosownej dezynfekcji.
  8. Opłata za czerwiec, którą należy uiścić to 200 zł (czesne), z pomniejszeniem o kwotę nadpłaty za poprzednie miesiące (jeżeli taka nadpłata występuje). Jeszcze raz dziękujemy Państwu za terminowe wpłaty, w tym trudnym również dla Państwa okresie. Wpłaty od Państwa pozwalają nam, jako Bursie na bieżące pokrywać nasze, stałe koszty.