KOMUNIKAT – PŁATNOŚCI ZA LISTOPAD 2020R.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż od 1 listopada br. wychowankowie którzy nie będą przebywać w Bursie są całkowicie zwolnieni z opłat za czesne i wyżywienie. Wobec powyższego prosimy rodziców tych wychowanków o niedokonywanie płatności za listopad br.

Z kolei od wychowanków planujących przebywać w Bursie na nauczaniu zdalnym lub w celu odbywania zajęć praktycznych pobierane będą płatności wyłączenie w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim przebywali oni w danym miesiącu w Bursie (przykładowo wychowanek, który przebywał w Bursie połowę miesiąca zapłaci czesne w wysokości 107,50 złotych + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu). Płatności za listopad br. prosimy więc dokonywać na koniec miesiąca, po zweryfikowaniu jej wysokości z pracownikami Bursy.

Prosimy również Państwa o dalsze śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie, odnośnie działalności Bursy, które będą aktualizowane w zależności od dalszych decyzji Rządu RP.

Tarnowska Bursa Szkolna

KOMUNIKAT – DZIAŁALNOŚĆ BURSY!!!

Szanowni Państwo,

Pomimo wprowadzenia obostrzeń w działalności szkół ponadpodstawowych, które w strefach czerwonych przeszły na tryb zdalny lub w strefach żółtych na tryb hybrydowy działalność naszej Bursy będzie w dalszym ciągu organizowana na dotychczasowych zasadach.

Wynika to z faktu, iż Bursy nie zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Wobec powyższego w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej nasi wychowankowie, będący uczniami szkół ponadpodstawowych mogą przebywać w Bursie, kontynuując na miejscu kształcenie w formie zdalnej. W tym czasie wychowankom zapewnione będą, podobnie jak obecnie opieka ze strony nauczycieli i całodzienne wyżywienie.  W tym miejscu  należy zaznaczyć, iż na terenie Bursy w dalszym ciągu będą obowiązywać procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19.

Prosimy więc rodziców o przesłanie wiadomości na adres e-mail sekretariat@tarnowskabursa.pl z informacją, czy dziecko będzie korzystało z zakwaterowania w Bursie w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej, a także podanie planowanego okresu pobytu ich dziecka.

Jednocześnie informujemy, że wychowankowie, którzy nie zdecydują się w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej na kształcenie w Bursie w trybie zdalnym, lecz pozostaną w domach, w których będą przez ten czas kontynuować naukę w tej formie będą mieli dokonany odpis za żywienie za każdy dzień nieobecności.

Ponadto decyzją dyrektora Bursy począwszy od 1 listopada br. w sytuacji dalszego objęcia miasta Tarnów strefą czerwoną od wychowanków nie przebywających w Bursie na nauczaniu zdalnym nie będą pobierane żadne opłaty z tytułu czesnego i wyżywienia. Z kolei od wychowanków przebywających w Bursie na nauczaniu zdalnym będą pobierane opłaty za czesne wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim przebywał w danym miesiącu w Bursie (przykładowo wychowanek, który przebywał w Bursie połowę miesiąca zapłaci czesne w wysokości 107,50 złotych + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu). Identyczne zasady rozliczeń w Bursie będą obowiązywać w sytuacji działalności szkół ponadpodstawowych w trybie hybrydowym.

Zapraszamy naszych wychowanków do Bursy zgodnie z obowiązującym grafikiem, od godz. 18.00 w niedzielę.

Prosimy również Państwa o dalsze śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie, odnośnie działalności Bursy, które będą aktualizowane w zależności od dalszych decyzji Rządu RP.

 

Tarnowska Bursa Szkolna

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

W wyniku decyzji Rządu RP od 17 października br. szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej (m.in. miasto Tarnów) przechodzą w tryb nauczania zdalnego.

Niezwłocznie po pojawieniu się przepisów wykonawczych w tym zakresie podjęta zostanie przez nas decyzja o sposobie dalszego funkcjonowania Bursy na czas zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej.

Mając na uwadze powyższe prosimy Państwa o śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie.

Tarnowska Bursa Szkolna

ZAKWATEROWANIE W TARNOWSKIEJ BURSIE SZKOLNEJ W DNIU 31.08.2020R.

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 zakwaterowanie w Tarnowskiej Bursie Szkolnej odbywać się będzie zgodnie z poniższą procedurą. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa naszym wychowankom oraz pracownikom Bursy prosimy o przestrzeganie wprowadzonych zasad przy zakwaterowaniu.

Początek zakwaterowania w dniu 31.08.2020r. (poniedziałek) w porządku alfabetycznym w godzinach:

14.00-15.00 – nazwiska wychowanków od litery A do J (włącznie)

15.00-16.00 – nazwiska wychowanków od litery K do N (włącznie)

16.00-17.00 – nazwiska wychowanków od litery O do R (włącznie)

17.00-18.00 – nazwiska wychowanków od litery S do Ż (włącznie)

 

Niezbędne informacje

 1. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
 2. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas rodzice/opiekunowie prawni wychowanka nie posyłają go do Bursy i są zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Do Bursy nie mogą wchodzić Rodzice ani inne postronne osoby. Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tego nakazu..
 4. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy apartamentów w których będą mieszkać wychowankowie).
 5. Na terenie Bursy należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
 6. Przed wejściem do Bursy prosimy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.
 7. Informacja o przydziale apartamentu zostanie podana przy okienku znajdującym się przy pokoju wychowawców (poziom -1)
 8. Do Bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne itd. (informacja w regulaminie).
 9. Wychowankowie proszeni są o zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli, prześcieradła i poszewek, rzeczy osobistych, własnych środków higienicznych oraz sztućców, talerzyka, miski i kubka dla własnego użytku. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, aby w dniu zakwaterowania wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku!
 10. Wychowankowie zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Bursy procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Tarnowskiej Bursy Szkolnej – dostępnej na stronie internetowej.
 11. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami wychowanków. Wszystkie niezbędne informacje o zasadach pobytu wychowanków w Bursie zostaną udostępnione na stronie internetowej www.tarnowskabursa.pl oraz w regulaminie Bursy.

Do zobaczenia,

Tarnowska Bursa Szkolna

WYNIKI REKRUTACJI DLA NOWYCH WYCHOWANKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej podajemy wyniki rekrutacji dla nowych wychowanków na rok szkolny 2020/2021.

UWAGA! Bardzo prosimy tych z Państwa, których dzieci zostały przyjęte do Bursy o pobranie znajdującego się poniżej formularza, który należy uzupełnić w formie elektronicznej i odesłać na adres e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca (wtorek) 2020r. Bardzo prosimy o uzupełnienie wszystkich danych osobowych oraz podanie 2 różnych adresów e-mail rodziców/opiekunów prawnych.

Dane zawarte w formularzu są potrzebne do przygotowania i przesłania do Państwa stosownej umowy na świadczenie usług przez Tarnowską Bursę Szkolną.

Jednocześnie informujemy, iż umowy za pośrednictwem platformy AUTENTI  będą przesyłane na podane przez Państwa w formularzu adresy email dopiero po potwierdzeniu przez Państwa informacji o przyjęciu dziecka do szkoły na terenie miasta Tarnowa tj. po 12 sierpnia 2020r.

Pobierz formularz: formularz_dane_do_umowy

 

Lista przyjętych:

Numery identyfikacyjne nowych wychowanków przyjętych do Tarnowskiej Bursy Szkolnej na rok szkolny 2020/2021

1/B

2/B

3/B

5/B

6/B

7/B

12/B

17/B

18/B

19/B

21/B

23/B

25/B

27/B

32/B

34/B

 

35/B

36/B

37/B

42/B

43/B

44/B

45/B

46/B

48/B

51/B

54/B

56/B

57/B

61/B

62/B

64/B

65/B

 

 

UWAGA! Informujemy, iż po 12 sierpnia 2020r. zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja uzupełniająca do Bursy na ewentualne, zwolnione miejsca.

Tarnowska Bursa Szkolna

UMOWY DLA OBECNYCH WYCHOWANKÓW!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na podane przez Państwa adresy email przesłane zostały za pośrednictwem platformy AUTENTI umowy na nowy rok szkolny 2020/2021.

Bardzo prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią umowy. W szczególności prosimy o sprawdzenie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Jeżeli wszystkie dane osobowe są prawidłowe prosimy o akceptację umowy poprzez złożenie podpisu elektronicznego (każdego z rodziców/opiekunów prawnych z osobna).

Pozdrawiamy serdecznie,

Tarnowska Bursa Szkolna

Rekrutacja nowych wychowanków na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą kalendarza naboru do klas I szkół ponadpodstawowych termin składania podań dla uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie został wydłużony do 10 lipca 2020r. (piątek).

Mając na uwadze powyższe w/w podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną do  15 lipca 2020r. (środa).

Tarnowska Bursa Szkolna

 

DODATKOWY TERMIN DLA WYCHOWANKÓW BURSY ZWIĄZANY Z WYKWATEROWANIEM

Droga Młodzieży!

Podajemy dodatkowy termin wykwaterowania z Bursy, będzie to możliwe w terminie od 16.06.2020r. do 19.06.2020r. w godzinach 9.00-15.00 .  Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów, piątek jest ostatecznym dniem wykwaterowania z Bursy. 

 

Pozdrawiam,

Tarnowska Bursa Szkolna

INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW BURSY W ZWIĄZKU Z WYKWATEROWANIEM

 1. Wykwaterowanie wychowanków Bursy będzie możliwe w terminie od 08.06.2020r. do 10.06.2020r. w godzinach 9.00-15.00 (poniedziałek, wtorek) i 9.00-18.00 (środa). W związku z pobytem w Bursie naszych maturzystów, prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin wykwaterowania. W terminie późniejszym podamy kolejne dni, w których będzie możliwe wykwaterowanie z Bursy.
 2. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
 3. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy pokoi wychowanków).
 4. Na terenie Bursy należy zachować co najmniej 2 metrowy odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
 5. W czasie wykwaterowania, w Bursie obowiązuje zakaz zapraszania do swoich pokoi innych wychowanków. Należy unikać spotkań grupowych.
 6. Wychowankowie podczas wykwaterowania zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Bursy procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Krakowskiej Bursy Szkolnej.
 7. Wychowankowie przyjęci do Bursy na rok szkolny 2020/2021 obowiązkowo zabierają ze sobą pościel (którą otrzymali w dniu zakwaterowania), a z której będą korzystać podczas pobytu w Bursie w nowym roku szkolnym. Ponadto wychowankowie zabierają pozostałe rzeczy i przedmioty codziennego użytku. Wprowadzone zalecenia wynikają z konieczności przeprowadzenia w całej Bursie stosownej dezynfekcji.
 8. Opłata za czerwiec, którą należy uiścić to 200 zł (czesne), z pomniejszeniem o kwotę nadpłaty za poprzednie miesiące (jeżeli taka nadpłata występuje). Jeszcze raz dziękujemy Państwu za terminowe wpłaty, w tym trudnym również dla Państwa okresie. Wpłaty od Państwa pozwalają nam, jako Bursie na bieżące pokrywać nasze, stałe koszty.