ZAKWATEROWANIE W TARNOWSKIEJ BURSIE SZKOLNEJ W DNIU 31.08.2021R.

Początek zakwaterowania w dniu 31.08.2021 r. (wtorek) w porządku alfabetycznym w godzinach:

14.00-15.00 – nazwiska wychowanków od litery B do H (włącznie)

15.00-16.00 – nazwiska wychowanków od litery J do N (włącznie)

16.00-17.00 – nazwiska wychowanków od litery P do Ś (włącznie)

17.00-18.00 – nazwiska wychowanków od litery T do Z (włącznie)

 

Niezbędne informacje

 1. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
 2. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas rodzice/opiekunowie prawni wychowanka nie posyłają go do Bursy i są zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Do Bursy nie mogą wchodzić Rodzice ani inne postronne osoby. Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tego nakazu..
 4. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy apartamentów w których będą mieszkać wychowankowie).
 5. Na terenie Bursy należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
 6. Przed wejściem do Bursy prosimy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.
 7. Informacja o przydziale apartamentu zostanie podana przy okienku znajdującym się przy pokoju wychowawców (poziom -1)
 8. Do Bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne itd. (informacja w regulaminie).
 9. Wychowankowie proszeni są o zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli, prześcieradła i poszewek, rzeczy osobistych, własnych środków higienicznych oraz sztućców, talerzyka, miski i kubka dla własnego użytku. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, aby w dniu zakwaterowania wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku!
 10. Wychowankowie zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Bursy procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Tarnowskiej Bursy Szkolnej – dostępnej na stronie internetowej.
 11. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami wychowanków. Wszystkie niezbędne informacje o zasadach pobytu wychowanków w Bursie zostaną udostępnione na stronie internetowej www.tarnowskabursa.pl oraz w regulaminie Bursy.
 12.  Prosimy o pobranie, uzupełnienie i dostarczenie podczas kwaterunku w Bursie, formularza zgłoszenia pobytu czasowego dziecka.Formularz pobyt czasowy:   zgłoszenie_pobytu_czasowego_Formularz należy uzupełnić według poniższego wzoru: Scan2021-08-23_151217

Do zobaczenia,

Tarnowska Bursa Szkolna