Wakacje!

Informujemy wszystkich, że sekretariat jest nieczynny, można jednak kontaktować się pod numerem telefonu.

Pod koniec sierpnia proszę sprawdzać stronę internetową, pojawią się niezbędne informacje dotyczące kwaterowania.

Listę uczniów przyjętych mamy zamkniętą, cały czas można jednak składać kwestionariusze, najlepiej wysyłać je drogą mailową.

Pozdrawiamy i życzymy wszystkim miłego wypoczynku 🙂

23.06.2017 Piątek

Informujemy, że w piątek Bursa będzie czynna do godziny 15:00.

Uczniowie proszeni są o opuszczenie Bursy do tej godziny oraz o pozostawienie czystości i porządku.

Pozdrawiamy!!

Informacje dot. rekrutacji

Informujemy, że przedłużamy termin składania podań do dnia 4 lipca 217 roku.

Jednocześnie informujemy, że Bursa od 26 czerwca będzie czynna w godzinach od 11:00 do 14:00.
Można kontaktować się również pod numerem telefonu
516-488-116.

Pozdrawiamy oraz życzymy wszystkim udanych wakacji! 🙂

Ogłoszenia

Informujemy, że środa jest dniem wyjazdu z Bursy do domu. Prosimy wychowanków, aby do godziny 17:00 opuścili Bursę.

W piątek 16 czerwca Bursa jest nieczynna.
W niedzielę przyjazd od godziny 16:00.
Pozdrawiamy wychowawcy 🙂

Weekend majowy

Informujemy wszystkich uczniów, że w dniach od 1.05.2017 do 07.05.2017 Bursa będzie NIECZYNNA!!
Przyjazd do Bursy będzie w dniu 08.05.2017 tj. poniedziałek od godziny 18:00.
Pozdrawiamy serdecznie i już życzymy miłego wypoczynku podczas weekendu majowego.
A wszystkim maturzystom życzymy powodzenia na maturach!!

Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA 2017/2018    

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji uczniów do placówki na rok szkolny 2017/2018:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 9 maja 2017 r.
 2. Termin składania podań dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 2 czerwca 2017 r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz upływa 21 czerwca 2017 r.

 1. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz w sekretariacie Bursy.
 2. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego wraz ze zdjęciem w sekretariacie Bursy w dniach od poniedziałku do czwartku
  w godzinach od 8.00-18.00, w piątek w godzinach od 8.00-15.00 lub przesłanie podania drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl
 3. Kwestionariusze o przyjęcie do Tarnowskiej Bursy Szkolnej przyjmowane będą w podanych wyżej terminach oraz godzinach naboru.
 4. Kwestionariusze można pobrać ze strony internetowej Bursy www.tarnowskabursa.pl lub osobiście w sekretariacie Bursy.
 5. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie przejdą dwa etapy rekrutacji.

– Pierwszy etap to złożenie kwestionariusza osobowego w sekretariacie Bursy lub przesłanie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2017 r.

– Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w terminie od dnia złożenia kwestionariusza do 26 czerwca 2017 r.  najpóźniej.

Podania kandydatów, którzy spóźnią się na umówione spotkanie więcej aniżeli 15 minut, lub nie powiadomią o przełożeniu spotkania na inny dzień lub godzinę zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 1. O przyjęciu do Tarnowskiej Bursy Szkolnej rozstrzyga Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 2. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 8 czerwca 2017 r. (Uczniowie proszeni są o dostarczenie oryginałów umów do 14 czerwca 2017)

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 8 lipca 2017 r.

 1. O przyjęciu do Bursy pierwszeństwo przysługuje:

– uczniom, których miejsce zamieszkania jest położone w odległości uniemożliwiającej lub utrudniającej codzienny dojazd do szkoły, do której uczęszczają,

– wychowankom uczęszczającym do szkół znajdujących się w najbliższej odległości od Bursy.

 1. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia telefonicznie o przyjęciu kandydata do bursy. Natomiast o odmowie przyjęcia do placówki kandydaci powiadamiani zostaną drogą e-mailową w terminie do 3 dni od zakończenia rozpatrzenia podań.
 2. Miejsce w Tarnowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny.
 3. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 4. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także
  w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 5. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, o terminie kolejnego naboru informacja zostanie opublikowana na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej www.tarnowskabursa.pl

Laureat konkursu

Miło nam poinformować, że nasz wychowanek Sebastian Rajtar zajął IV miejsce w III edycji konkursu Tarnowski Junior Biznesu.

Gratulujemy!! 🙂

17888049_1285597744821133_1602489922_n