11 Listopada Święto Niepodległości

11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości.  Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli. W oddaniu szacunku dla naszej ukochanej Ojczyzny i jej walorów historycznych, młodzież z Tarnowskiej Bursy Szkolnej spotkała się na apelu i odśpiewała Hymn Polski. 

 

 

OPŁARTA ZA MIESIĄC LISTOPAD

Szanowni Państwo,

Informujemy, że opłata za miesiąc listopad wynosi 487 zł.

czesne: 240 zł

wyżywienie: 247 zł

Przypominamy o dokonaniu opłaty jednorazowej w wysokości 50 zł tym, którzy jeszcze nie wpłacili.

Opłaty proszę wnosić na konto do 5-tego każdego miesiąca

Tarnowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

UWAGA:W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

Z wyrazami szacunku,

Tarnowska Bursa Szkolna

Drodzy Panowie 😍
Dziękujemy każdemu z osobna za to, że JESTEŚCIE RAZEM Z NAMI  ! 😁
Z dedykacją wierszyk skromnej treści :d
Na dobre
Wiele uśmiechów, a mało złości,
Jak najmniej smutków, dużo radości,
Długich wakacji i moc słodyczy.
Tego Wam jeszcze raz bursa życzy !

http://tarnowskabursa.pl/1134-2/

Opłata za miesiąc październik

Szanowni Państwo,

Informujemy, że opłata za miesiąc październik wynosi 513 zł.

czesne: 240 zł

wyżywienie: 273 zł

Przypominamy o dokonaniu opłaty jednorazowej w wysokości 50 zł tym, którzy jeszcze nie wpłacili.

Opłaty proszę wnosić na konto do 5-tego każdego miesiąca

Tarnowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

UWAGA:W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

Z wyrazami szacunku,

Tarnowska Bursa Szkolna

Opłata za miesiąc wrzesień

Informujemy, że opłata za miesiąc wrzesień wynosi 526 zł.

czesne: 240 zł

wyżywienie: 286 zł

Przypominamy o dokonaniu opłaty jednorazowej w wysokości 50 zł tym, którzy jeszcze nie wpłacili.

Opłaty proszę wnosić na konto do 5-tego każdego miesiąca

Tarnowska Bursa Szkolna

Millenium Bank

50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

UWAGA:W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który miesiąc dotyczy wpłata.

Pozdrawiam serdecznie,

Tarnowska Burs Szkolna

ZAKWATEROWANIE W TARNOWSKIEJ BURSIE SZKOLNEJ W DNIU 31.08.2021R.

Początek zakwaterowania w dniu 31.08.2021 r. (wtorek) w porządku alfabetycznym w godzinach:

14.00-15.00 – nazwiska wychowanków od litery B do H (włącznie)

15.00-16.00 – nazwiska wychowanków od litery J do N (włącznie)

16.00-17.00 – nazwiska wychowanków od litery P do Ś (włącznie)

17.00-18.00 – nazwiska wychowanków od litery T do Z (włącznie)

 

Niezbędne informacje

 1. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy Bursy.
 2. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas rodzice/opiekunowie prawni wychowanka nie posyłają go do Bursy i są zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Do Bursy nie mogą wchodzić Rodzice ani inne postronne osoby. Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tego nakazu..
 4. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy apartamentów w których będą mieszkać wychowankowie).
 5. Na terenie Bursy należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.
 6. Przed wejściem do Bursy prosimy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.
 7. Informacja o przydziale apartamentu zostanie podana przy okienku znajdującym się przy pokoju wychowawców (poziom -1)
 8. Do Bursy nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne itd. (informacja w regulaminie).
 9. Wychowankowie proszeni są o zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli, prześcieradła i poszewek, rzeczy osobistych, własnych środków higienicznych oraz sztućców, talerzyka, miski i kubka dla własnego użytku. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, aby w dniu zakwaterowania wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku!
 10. Wychowankowie zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki) oraz przestrzegania obostrzeń wynikających z panującej epidemii (nie grupowanie się, zachowanie przepisowej odległości, przestrzegania higieny osobistej), zgodnie z wprowadzoną przez Dyrektora Bursy procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Tarnowskiej Bursy Szkolnej – dostępnej na stronie internetowej.
 11. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami wychowanków. Wszystkie niezbędne informacje o zasadach pobytu wychowanków w Bursie zostaną udostępnione na stronie internetowej www.tarnowskabursa.pl oraz w regulaminie Bursy.
 12.  Prosimy o pobranie, uzupełnienie i dostarczenie podczas kwaterunku w Bursie, formularza zgłoszenia pobytu czasowego dziecka.Formularz pobyt czasowy:   zgłoszenie_pobytu_czasowego_Formularz należy uzupełnić według poniższego wzoru: Scan2021-08-23_151217

Do zobaczenia,

Tarnowska Bursa Szkolna

http://tarnowskabursa.pl/1120-2/

WYNIKI REKRUTACJI DLA WYCHOWANKÓW PRZYJĘTYCH DO BURSY PO RAZ PIERWSZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo,
Poniżej podajemy wyniki rekrutacji dla nowych wychowanków na rok szkolny 2021/2022.

UWAGA! Bardzo prosimy tych z Państwa, których dzieci zostały przyjęte do Bursy o pobranie znajdującego się poniżej formularza, który należy uzupełnić w formie elektronicznej i odesłać na adres e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021r. Bardzo prosimy o uzupełnienie wszystkich danych osobowych oraz podanie 2 różnych adresów e-mail rodziców/opiekunów prawnych.

Dane zawarte w formularzu są potrzebne do przygotowania i przesłania do Państwa stosownej umowy na świadczenie usług przez Tarnowską Bursę Szkolną.
Jednocześnie informujemy, iż umowy za pośrednictwem platformy AUTENTI  będą przesyłane na podane przez Państwa w formularzu adresy email dopiero po potwierdzeniu przez Państwa informacji o przyjęciu dziecka do szkoły na terenie miasta Tarnowa tj. po 02 sierpnia 2021r.
Pobierz formularz :formularz_dane_do_umowy (10)

Lista przyjętych:
Numery identyfikacyjne nowych wychowanków przyjętych do Tarnowskiej Bursy Szkolnej na rok szkolny 2021/2022:

1.65/B

2. 112/B

3. 52/B

4. 110/B

5. 45/B

6. 76/B

7. 88/B

8. 57/B

9. 19/B

10. 98/B

11. 97/B

12. 72/B

13. 34/B

14. 29/B

15. 8/B

16. 63/B

17. 56/B

18. 43/ B

19. 59/B

20. 79/B

21. 13/B

22. 108/B

23. 84/B

24. 61/B

25. 115/B

26. 116/B

27. 78/B

28. 10/B

29. 41/B

30. 64/B

31. 80/B

32. 11/B

33. 18/B

34. 85/B

35. 2/B

36. 1/B

UWAGA! Informujemy, iż trwa rekrutacja uzupełniająca, osoby które nie zostały przyjęte do bursy mogą zgłaszać się na listę rezerwową.

W przypadku zwalniania się miejsca ( ewentualna rezygnacja osoby już przyjętej) będziemy ponownie rozpatrywać podania i informować przyjęte osoby indywidualnie-telefonicznie.

Tarnowska Bursa Szkolna

 

WYNIKI REKRUTACJI DLA OBECNYCH WYCHOWANKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lista obecnych wychowanków przyjętych na nowy rok szkolny 2021/2022

Numer identyfikacyjny
1/A
2/A
3/A
4/A
5/A
6/A
7/A
8/A
9/A
10/A
11/A
12/A
13/A
14/A
15/A
16/A
17/A
18/A
19/A
20/A
21/A
22/A
23/A
24/A
25/A
26/A
27/A
28/A
29/A
30/A
31/A
32/A
33/A
34/A
35/A
36/A
37/A
38/A
39/A
40/A
41/A
42/A
43/A
44/A
45/A
46/A
47/A
48/A
49/A
50/A
51/A
52/A
53/A
54/A
55/A
56/A
57/A
58/A
59/A
60/A
61/A
62/A
63/A
64/A
65/A
66/A
67/A
68/A
69/A
70/A
71/A
72/A
73/A
74/A
75/A
76/A